Υπηρεσίες

Αντιμετώπιση Παθολογικών νοσημάτων.

Οι νεότερες θεραπείες για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Συστήματα συνεχούς 24ωρης καταγραφής γλυκόζης πλάσματος (CGMs).

Καινοτόμες μέθοδοι αξιολόγησης/διάγνωσης της Αρτηριακής Υπέρτασης, με τοποθέτηση Holter πίεσης 24ώρου.

Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη στην Κύηση.

Οι νεότερες θεραπείες στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας. Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 & τύπου 2.

Αντιμετώπιση Παθολογικών νοσημάτων.
Οι νεότερες θεραπείες για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.
Συστήματα συνεχούς 24ωρης καταγραφής γλυκόζης πλάσματος (CGMs).
Καινοτόμες μέθοδοι αξιολόγησης/διάγνωσης της Αρτηριακής Υπέρτασης, με τοποθέτηση Holter πίεσης 24ώρου.
Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη στην Κύηση.
Οι νεότερες θεραπείες στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας. Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 & τύπου 2.
Ιατρείο Αθανάσιου Μπίνα - Εναντίας 152